Vitaliteitscoaching

Kostbare verzuim- en re-integratietrajecten voorkomen? Investeer dan in vitaliteitscoaching

Als werkgever ben je gebaat bij vitale medewerkers. Want wie fit en vitaal is, werkt met meer plezier en energie en is duurzaam inzetbaar, ook op oudere leeftijd. Vitale medewerkers zijn productiever, gemotiveerder en verzuimen het minst vaak.
Aan deze vitaliteit kunnen zowel werknemers als werkgevers wat doen. Werknemers kunnen zorgen voor een gezonde levensstijl, bewustwording van hun passie en motivatie en tools voor goede stresshantering. Werkgevers kunnen zorgen voor een aangename, gezonde werkomgeving en een duidelijk aanwezig vitaliteitsbeleid.

Wat is Vitaliteitscoaching?

Vitaliteitscoaching voor werknemers

 • Intrinsieke drijfveren en motivatie
 • Werkgerelateerde stresspunten
 • Stresspunten privéomstandigheden
 • Hanteren van stress
 • Vitale levensstijl
 • Trainingen op het gebied van stresshantering en vitaliteit

 

Vitaliteitscoaching kan op verschillende manieren worden ingezet:
– Coachingpakket voor een van tevoren aantal vastgestelde coachingsessies per jaar
– Coachingtraject op het moment dat het nodig is.

De rol van de werknemer
Als werkgever kun je zelf een hoop doen om uw werknemers bewust te maken van de voordelen van een vitale levensstijl en ze zo in beweging zetten. Dit zorgt voor energieke en gemotiveerde werknemers en een vergroting van hun duurzame inzetbaarheid.

Enkele mogelijkheden:

 • Zelf een inspirerend voorbeeld zijn van een vitale werkgever
 • Trainingen en workshops volgen over bijvoorbeeld motiverende communicatie
 • Vergoeding voor (een deel van) de kosten van een coachingstraject
 • Trainingen en workshops aanbieden over vitaliteit, stresshantering en burn-out (die ik overigens ook aanbied)
 • Vitaliteitsbeleid structureel op de agenda zetten en het bedrijf ernaar inrichten
 • Een keuzemenu aanbieden om werknemers te motiveren een gezonde levensstijl aan te nemen of te behouden (bijvoorbeeld gezonde snacks, bedrijfssport, trainingen of coachingstraject).

  Wil je meer weten over Vitaliteitscoaching, Trainingen of welke mogelijkheden er zijn? Neem dan contact op of stuur gelijk een mail.