Intervisie coaching

Wat zou je collega doen in dezelfde situatie en waarom? Wanneer merkte je dat er een verschil zit tussen wat je doet en wat je wil doen? Waar zie je weerstand of ervaar je zelf weerstand? Welk gedrag verwacht je van je collega’s?

Dit zijn een paar voorbeelden van vragen die tijdens intervisie aan de orde kunnen komen
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega’s met elkaar mee denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het geven van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo inzicht te krijgen in het ingebrachte vraagstuk en hoe hierin te handelen. Zo leer je van concrete praktijkervaringen door middel van collegiale ondersteuning en inspiratie.

Intervisie is een instrument dat de eigenheid en deskundigheid benut en verder ontwikkelt met als doel bevordering van de kwaliteit van het werk. Op het niveau van de organisatie is intervisie een krachtig instrument voor het verbeteren van teams en het deskundigheidsniveau in de organisatie. Daarnaast hebben de deelnemers individuele doelen, zoals:
– persoonlijke professionalisering
– bewustwording van eigen handelen
– andere invalshoeken leren zien

Hoe werkt intervisie coaching?

Intervisie coaching is erop gericht om startende of bestaande intervisiegroepen zelfstandig en resultaatgericht te laten functioneren. Een intervisie groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 personen. Intervisiegroepen zijn samengesteld uit medewerkers met eenzelfde werkervaringachtergrond. Dit kan ook in teamverband zijn.

Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt een werksituatie gekozen en deze wordt met elkaar volgens de methodiek van begeleide intervisie uitgewerkt. Een intervisiebijeenkomst duurt 2 uur.
Een startende groep heeft na vier tot zes begeleide sessies in principe genoeg bagage om zelf op een gedegen manier intervisie te houden.

De taken van de intervisiecoach:

  • Een veilige omgeving creëren
  • Feedback op communicatieve vaardigheden binnen een intervisiegroep
  • Ondersteuning van het leerproces
  • Bewaking van de structuur, voortgang en doelstellingen

Wil je meer weten over trainingen die ik geef of welke mogelijkheden er zijn? Neem dan contact op of stuur gelijk een mail.